اندیشه

ثبت شده در ستاد ساماندهی

چت عاشقانه

 • ۰۸:۱۰

👧 اخ عاقایی دلم میخواد خفت کنم. اینقد حرصم نده 😤

👦 بیا خفه کن ببینم میتونی 😱😢

👧 میامممم...میتونم خفتم میکنم 😡

👦 خفم کنی میمیرما 😭

👧خب بعد اینکه خفت کردم 

خودم بهت نفس مصنوعی میدم زنده شی 💏😍

👦خیلی توله ای تو 😁

بعد اگه زنده نشدم چی!؟؟

👧عصن خفت نمیکنم 😒

بعدشم غلط میکنی زنده نشی 😤

 • ۵۸

بعد از مرگم

 • ۰۸:۰۳

بعد  ﻣـــــﺮﮔـــــﻢ . . .


* ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒـــــﺮﻡ ؛ ﻧﻪ ﻧـــــﺎﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻧﻪ ﻧﺸﻮﻧـــــﯽ ! ! !


* ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؛ ﺍﯾﻨﺠـــــﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫــــــــــﺰﺍﺭ بار ﻣـــــﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧـــــﺪﻩ ﺷﺪﻩ ! ! !


* ﺑﻨﻮﯾﺴﯿـــــﺪ ﺍﯾﻨﺠـــــﺎ ﻗﺒـــــﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ؟ ! ؟


* ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﻪ ﺗـــــﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫــــــــــﺰﺍﺭ ﺗـــــﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﻧـــــﺪﻩ ﺑﻪ ﮔـــــﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ! ! !

مواظب همدیگر باشیم

 • ۰۵:۵۶

مواظب‌ همدیگه‌ باشیم 

ازیه جایی بـه بعـددیگه بـزرگ

نمیشیم

پیرمیشیم

ازیه‌جایی بـه

بعددیگه‌خسـته

نمی شــیم میبریم

ازیجایی‌ب‌بعددیگه‌تکراری

نیـــستیم؛ زیـادی هستـیم

پس قدرخودمون،خانواده مون

دوستانمون،زندگیمون و،کلـاحضور

خوشرنگمون روتوصفحه‌ی دفتروجود

بدونیم.محبت تـجارت پایاپای نیست

چرتکه نیندازیم که من چه کردموتو در

مقابل چه کردی!بی‌شـمارمحبت،ڪنیم

حتی‌اگ بهردلیلی ڪفه‌تـرازوی دیگران‌

سبک تر بود

روز دختر مبارک

 • ۲۰:۱۴

از اونجایی که روز معلولان ذهنی داریم ولی روز آدم سالم نداریم ،

طبیعیه که روز دختر داشته باشیم ولی روز پسر نه😆😂😂دخترا روزتون مبارک 

پسرایی که ابرو بر می دارند

شما هم روزتون مبارک 😘😍🌹

بهترین دوست

 • ۲۱:۰۶

جنس مخالف همیشه واسه رل زدن نیست...

بعضی وقتا میتونه بهترین رفیقت باشه❤😊
تقدیم به خواهر و برادرای گلم 🌹🌹

فداتون

حجاب

 • ۲۰:۵۱

خانوووووووم....شــماره بدم؟؟؟؟

خانوم خوشگِله برسونمت؟؟؟؟ 

خوشگله چن لحظه از وقتتو به مــــا میدی؟؟؟ 

اینها جملاتی بود که دخترک در طول مســیر خوابگاه تا دانشگاه می شنید! 

بیچــاره اصـلا" اهل این حرفـــــها نبود...این قضیه به شدت آزارش می داد 

وقتی که الاغ شدم!!

 • ۱۱:۴۹

وقتی که الاغ شدم!!!!


تابستان سال ۱۳۸۹ بود. در حال رانندگی بودم حواسم نبود، یه دفعه یک ماشین با سرعت از کنارم رد شد و با بوق ممتد داد زد و گفت هی الاغ حواست کجاست. 


همانطور با سرعت رفت پشت چراغ قرمز ایستاد.


چون خیابان خلوت بود منم رفتم کنارش ایستادم . شیشه‌های هر دو تامون پائین بود. یواشکی از کنارچشماش به من نگاه میکرد.

منم مستقیم بهش نگاه کردم و گفتم :

آقا میدونستی الاغ ماده هست و خرها، نر هستند. تو باید به من میگفتی خر.

عیدتون مبارک

 • ۱۲:۳۵
صورتت رو بیار جلو

ممممممموه😘

اون سمت صورتت

ممممممموه😘

عیدت مبارک نماز روزه هات هم قبول🌹🌹🌹
 • ۲۵۱

مژگان عظیمی- آیه (فیلم + آهنگ)

 • ۱۱:۵۰دریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 14 ثانیه 

دریافت

جوک ضد دختر

 • ۲۲:۱۳
دخیا بی زحمت یک نفر یک عکس بدون آرایش بدین


بچه داداشم مشق هاش رو نمینویسه میخوام بترسونمش👻😆😆**********************


دﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ 
ﺗﻮﻧﻞ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ..
.
.
ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻪ 
.
.
.
.
.
.

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﺟﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ
ﮔﻔﺘﻪ : ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﯼ ﺗﻮﻧﻞ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺭﻭﺷﻦ
ﻣﯿﺸﻪ!!!
بعد پیاده شده داره دنبال کلید میگرده 
.
.
میگن وزیر راه و کارمنداش رفتن تو تونل صدای خر در میارن...😂😂😂😂😂

۱ ۲ ۳ . . . ۷ ۸ ۹