اندیشه

ثبت شده در ستاد ساماندهی

به سلامتی مادر

  • ۲۲:۲۵

🌹بهِ سَلامَتیهِ مادَرَم🌹


🌹بی مِنَت بُزُرگَم کَرد❤️

🌹بی مِنَت مِهرَبونـــــــیْـــاشو خَرجَم کَرد❤️

🌹بی مِنَت عُمرِشو بهِ پْام ریختـــــــــْ❤️

🌹بی مِنَت اَز خوابِش زَد تا مَن راحَت بِخوابَم❤️

🌹بی مِنَت غَذا دُرُسْــت کَرد جَلُومْ گُذاشت❤️


🌹بی مِنَت لِباساموُ شُسْت❤️

🌹بی مِنَت قُربونْ صَدَقَم رَفْت❤️

🌹بی مِنَت آرِزْوهاشُو باهام تَقْسْیمْ کَرْد❤️

🌹بی مِنَت لِباسامُو اُتو کَرْد❤️

🌹بی مِنَت بهِ حَرْفامْ گوشْ دادْ❤️

🌹بی مِنَت بِهْتَرینارُو بَرامْ خواسْت❤️

🌹بی مِنَت بوسَمْ کَرْدْ❤️


🌹بی مِنَت جَوونیشُو بهِ پامْ ریختْ❤️

🌹بی مِنَت عاشِقانِه تَرینْ لَحَظاتِشُو بَرامْ گُذاشتْ❤️

🌹بی مِنَت دوسَم دارِه❤️

بی مِنَت بِهِتْ میگَمْ مادَرَمْ  عاشِقانِه دوسِتْ دارَمْ❤️

حرف های تلخ

  • ۲۲:۲۱
سال سوم دبستان به پدرم گفتم امسال دوست ندارم با کیف و کفش کهنه ی خواهرم به مدرسه بروم گفتم دلم میخواهد مثل همکلاسی هایم کیف و کفش مخصوص خودم را داشته باشم از آن رنگ رنگی ها
نگفت نه اما خواست کمی صبر کنم، مدرسه ها شروع شد چند روز که گذشت دوباره همان حرف ها را تکرار کردم بعدش با عصبانیت فریاد زدم من از این کیف کهنه و کفش های وارفته خجالت می کشم پدرم صورتش سرخ شده بود و سرفه 

رفیق یه روزی میرسه که....

  • ۲۰:۴۰

رفیق^^💋💧

یه روزی میرسه

صبح از خواب پا میشی*.*👐🏾🌤

گوشیتو ور میداری میبینی pm نداری ازم💬❌

میگیری میخوابی^^😴

ظهر پا میشی+.+☀️

میبینی تو تلگرام آفم📴

میبینی جواب کامنتای کسی رو هم ندادم^^:)💧

اس میدی💬

ج نمیاد;)🖖🏼

ناراحت میشی :"(💧

بعد یساعت باز اس میدی💬

ج نمیاد^^:)‼️

زنگ میزنی☎️

خدایا منو از چی میترسونی

  • ۱۷:۱۹

خُــــداااااااا


مَـنو از چـی مـی تـَرسُـونـی؟


جَـهنَّـمِـت ؟


مـَن عِـشقــَم تـــُو بغَــلم از دورُی عشِـقـش گِـریــه ڪَـــرد


جَـّهنـم تَـر از ایـــن سُراغ داری رو ڪٌـن...

چت عاشقانه

  • ۰۸:۱۰

👧 اخ عاقایی دلم میخواد خفت کنم. اینقد حرصم نده 😤

👦 بیا خفه کن ببینم میتونی 😱😢

👧 میامممم...میتونم خفتم میکنم 😡

👦 خفم کنی میمیرما 😭

👧خب بعد اینکه خفت کردم 

خودم بهت نفس مصنوعی میدم زنده شی 💏😍

👦خیلی توله ای تو 😁

بعد اگه زنده نشدم چی!؟؟

👧عصن خفت نمیکنم 😒

بعدشم غلط میکنی زنده نشی 😤

بعد از مرگم

  • ۰۸:۰۳

بعد  ﻣـــــﺮﮔـــــﻢ . . .


* ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒـــــﺮﻡ ؛ ﻧﻪ ﻧـــــﺎﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻧﻪ ﻧﺸﻮﻧـــــﯽ ! ! !


* ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؛ ﺍﯾﻨﺠـــــﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫــــــــــﺰﺍﺭ بار ﻣـــــﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧـــــﺪﻩ ﺷﺪﻩ ! ! !


* ﺑﻨﻮﯾﺴﯿـــــﺪ ﺍﯾﻨﺠـــــﺎ ﻗﺒـــــﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ؟ ! ؟


* ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﻪ ﺗـــــﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫــــــــــﺰﺍﺭ ﺗـــــﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﻧـــــﺪﻩ ﺑﻪ ﮔـــــﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ! ! !

مواظب همدیگر باشیم

  • ۰۵:۵۶

مواظب‌ همدیگه‌ باشیم 

ازیه جایی بـه بعـددیگه بـزرگ

نمیشیم

پیرمیشیم

ازیه‌جایی بـه

بعددیگه‌خسـته

نمی شــیم میبریم

ازیجایی‌ب‌بعددیگه‌تکراری

نیـــستیم؛ زیـادی هستـیم

پس قدرخودمون،خانواده مون

دوستانمون،زندگیمون و،کلـاحضور

خوشرنگمون روتوصفحه‌ی دفتروجود

بدونیم.محبت تـجارت پایاپای نیست

چرتکه نیندازیم که من چه کردموتو در

مقابل چه کردی!بی‌شـمارمحبت،ڪنیم

حتی‌اگ بهردلیلی ڪفه‌تـرازوی دیگران‌

سبک تر بود

روز دختر مبارک

  • ۲۰:۱۴

از اونجایی که روز معلولان ذهنی داریم ولی روز آدم سالم نداریم ،

طبیعیه که روز دختر داشته باشیم ولی روز پسر نه😆😂😂دخترا روزتون مبارک 

پسرایی که ابرو بر می دارند

شما هم روزتون مبارک 😘😍🌹

بهترین دوست

  • ۲۱:۰۶

جنس مخالف همیشه واسه رل زدن نیست...

بعضی وقتا میتونه بهترین رفیقت باشه❤😊
تقدیم به خواهر و برادرای گلم 🌹🌹

فداتون

حجاب

  • ۲۰:۵۱

خانوووووووم....شــماره بدم؟؟؟؟

خانوم خوشگِله برسونمت؟؟؟؟ 

خوشگله چن لحظه از وقتتو به مــــا میدی؟؟؟ 

اینها جملاتی بود که دخترک در طول مســیر خوابگاه تا دانشگاه می شنید! 

بیچــاره اصـلا" اهل این حرفـــــها نبود...این قضیه به شدت آزارش می داد 

۱ ۲ ۳ . . . ۸ ۹ ۱۰