سلام 

بر روی ماهواره  شبکه های سه ورزش نمایش و اخیرا هم تماشا کد دار است.

کد این چهار شبکه   ۱۱۱۱۱۱۳۳۱۱۱۱۱۱۳۳  است.

مرحله اول:به شبکه مورد نظر بروید ابتدا اف یک + سه ( 3+F1) را بزنید

 


وقتی که صفحه کد بیس باز شد کد را (۱۱۱۱۱۱۳۳۱۱۱۱۱۱۳۳) را در بخش key وارد کرده و OK را بزنید. 
👈آموزش وارد کردن کد بیس شبکه سه👉


ممکن است برای تمام گیرنده ها یکی نباشد

این روش برای گیرنده ی  STAR SAT مدل SR-8989HD است.

سوالات خود را در نظرات بیان کنید